Seija Sainio

28 July – 20 August 2017

Nousukausi

Seija Sainio: Mehuhetki, 2017, mixed media

Artist`s homepage

Welcome to the Opening on Thursday 27th of July at 6 – 8 pm!

Meet the artist on Sunday 20th of August at 12 am – 4 pm.