Kimmo Ojaniemi

Kimmo Ojaniemi 2013

Kimmo Ojaniemi 2013

01. – 24.03.2013

Tinker, Friar, Soldier, Spook

Tervetuloa taiteilijatapaamiseen sunnuntaina 24.3. klo 15!

Tajunnanvirtaa näyttelystä

Teoksien tematiikka liikkuu käytännöllisellä ja filosofisella tasolla rakenteissa ja rakennuksissa. Rakennukset kertovat ihmisistä, jotka ne rakensivat. Vauraudesta ja kunniasta, salajuonista ja epäonnistumisista. Rakentaminen tuntuu olevan koodattuna ihmisen perimään. Rakentaminen tuottaa luonnollista iloa, sitähän ovat jo lapsuuden tyypilliset leikit. Yhtenä miehen elämäntehtävänä mainitaan talon rakentaminen, mikä oikeasti on geeneihin koodattu pesän rakentamisen vietti. Täytyy suojella, mutta täytyy myös osoittaa vaurautta, ja kun vaurautta on, rakentaminen jatkuu ja jatkuu ilman syytä, vain tuottamaan kauneutta tai pelkoa tai luottamusta ja uskoa johonkin, joka on vain sen rakennuksen synnyttämää.

Perehdyin Kaskenahteeseen, kun tein luostarin muistomerkkiä. Galleria Å sijaitsee luostarin paikalla. Gallerian kellarin kohdalla oli apotin toimisto, voisin väittää – eihän sitä kukaan tiedä. Kaupunki olisi toisenlainen, jos luostari olisi säilynyt: luostarissa olisi nyt galleria ja kapakka. Kun yritin keksiä näyttelylle sopivaa ja riittävän kuvaavaa nimeä, oli yksi ehdokkaista ”Downtown Abbey”, keskikaupungin luostari, mutta näyttelyssä on teoksia, jotka käsittelevät monia muitakin asioita, kuten sotaa, valtaa, uskontoa, kunniaa ja kaikkea ihmiskivaa.

Yhtä kaikki rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen ovat keskeisiä fundamenttejä minunkin taiteellisen toimintani taustalla. Tässä näyttelyssä ovat esillä muun muassa Torni, Katedraali ja Riemukaari. Seinille ripustan Verdunin, Sommen ja Ypresin – tauluja ihmisen historiasta.

Näyttelyn nimessä mainitut henkilöt ovat roolihahmoja tässä näytelmässä.

Kimmo Ojaniemi

http://www.ojaniemi.com/

01. – 24.03.2013

Tinker, Friar, Soldier, Spook

Welcome to meet the artist on the 24th of March at 3pm!

From my stream of consciousness

The themes of the works in this exhibition orbit around structures and buildings. Buildings tell about the people who built them. They tell about prosperity and honor, about intrigues and failures. It is said that building a house is one of the essential missions of a man, but basically building things is probably a genetically coded instinct to make a nest for one’s descendants. Anyway, to build things is a lifelong project. It is guarding one’s close ones or showing power and potency and wealth, and when there is wealth, the building continues on ceaselessly without any reason, just to create beauty or fear or confidence and belief in something that is created by the building itself.

I familiarized myself with the archaeology and history of this area when I made a monument for the Dominican Convent, which used to, in the early years of the City of Turku, stand where Gallery Å is situated today. One could think that the office of the Abbot of the convent used to be where the basement of the gallery is now. When I searched for a descriptive name for my exhibition, one of the options I had was “Downtown Abbey”, but the exhibition has works that handle many other issues, too, like war, power, religion, honor and other fun things connected to humanity.

In any case, planning and creating structures are essential fundaments in my artistic activity. The works Kuori [Choir], Katedraali [Cathedral] and Riemukaari [Triumphal Arch] among others  are seen in this exhibition. On the walls there are Verdun, Somme and Ypres – paintings about the history of mankind.

The characters mentioned in the name of the exhibition: Tinker, Friar, Soldier and Spook, are some of the actors in this drama.

Kimmo Ojaniemi

http://www.ojaniemi.com/

Kimmo Ojaniemi 2013

Kimmo Ojaniemi 2013