Eeva Hannula

01.- 24.02.2013

Epävarmuuden rakenne

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 24.2. klo 15:00.

Ensimmäinen yksityisnäyttelyni Epävarmuuden rakenne pidetään Galleria Å:ssa Turussa 1. – 24.2.2013. Näyttelyni valokuvat muodostavat paradoksaalisen rakenteen, jossa käsittelen havaintojen, olemusten ja tunteiden epävarmuutta. Epävarmuus toimii kattokäsitteenä, jota lähestyn erilaisista näkökulmista.

Eeva Hannula: Sarjasta Epävarmuuden rakenne, Pupil, 2012

Koen, että yritän kuvissani horjuttaa asioiden olemuksen ja arkimerkityksen paikoiltaan. Tavoittelen kuvissani ristiriitaisten tunnelmien yhdistelmiä, kuten keveyttä ja painoa, sekä tuttuutta ja vierautta.

Rinnastan työssäni henkilökohtaisia arkistomateriaaleja ja lavastettuja kuvia toisiinsa, kuten vanhoja isäni kuvaamia kaitafilmejä. Vanha materiaali on merkkinä jonkun muistoista ja havainnoista, joita ei enää ole kuin unohdetussa materiaalissa. Prosessoin löytämiäni kuvia rinnastamalla niitä, tai lisäämällä niihin jotakin ylimääräistä jälkiä ja merkkejä. Kirjoitan niiden merkityksen tavallaan uudelleen ja ehdotan assosiaatioita kuvien välille. Kokeellisuus, sattumat ja virheet ovat tärkeitä työskentelylleni.

Havainnon epävarmuus tulee esiin kuvissa, jotka ovat kuvattu kiikarien lävitse. Havainto jakautuu kuvapinnalla kahdeksi. Laitteen korostaminen havaitsijan ja koettavan välillä korostaa valokuvan kyvyttömyyttä tallentaa suoraa todellisuutta tai kokemusta. Olen kiinnostunut siitä, miten eri kuvakielet ja ratkaisut voivat rakentaa merkityksiä. Ajattelen tietyn kuvakielen yhtenä rakennettuna kielenä. Koen kuvani samalla tavoin kuin runot, jotka tuoreella ja yllättävällä kielellään sanoittavat uudella tavalla kokemuksia, joita ei voida käsitellä arkikielellä.

Kuvailen suhdettani kuviini Sigmund Freudin kammottavan käsitteen kautta. Kammottavan tunne on jotakin tuttua, mutta silti vierasta jotain torjuttua, joka siksi vieraaksi muuttuneena palaa kokemuksen piiriin. Se on jotakin epämiellyttävää ja hienovaraisesti uhkaavaa ja samalla kotoista ja piilotettua. Ristiriitaiset tunteet, yllättävät yhdistelmät sekä tutun ja vieraan yhdistelmät luovat kysymyksiä. Näkemisen estyminen ja sen esittäminen kuvissani on metafora kokemuksille ja tunteille, joissa jokin estyy, tyhjenee, tai on hallitsematonta. Näen kuvan epävarmana asiana, joka sijaitsee faktan ja fiktion sekä ruumiin ja kielen välissä.

Eeva Hannula (s.1983) on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemian valokuvauksen osastolta keväällä 2012. Tällä hetkellä hän suorittaa valokuvataiteen maisterin tutkintoja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.