Jyrki Markkanen & Emma Lappalainen

Rewrite

10.3.–2.4.2017

Emma Lappalainen: sarjasta Typographus, 2016

Olemme taidegraafikkopari jonka työskentelyä sitoo yhteen vanhat analogiset valokuvaus- ja vedostusmenetelmät sekä valokuvan käyttö taidegrafiikassa. Sitä leimaa ilmaisukeinojen monimuotoisuus ja käsityöläisyys. Molempien teoksiin liittyy toisinaan myös kolmiulotteista rakennetta. Olemme pitäneet yhdessä näyttelyitä vuodesta 2009, viimeksi Suomesta Galleriassa Berliinissä marraskuussa 2014. Yhteiset näyttelyt tuovat esiin ja rinnastavat työskentelyn yhtymäkohtia.

Jyrki Markkanen:
Osuuteni näyttelyssä painottuu valokuvasarjaan Alue, joka koostuu sekä kumipaino- että pigmenttivedoksista. Alueen kuvat tallentuvat jättömailla ja tyhjentyneissä rakennuksissa, villiintyneessä puutarhassa, poissa tuottavista keskuksista. Kuvat syntyvät kahdesta päällekkäin asetetusta laakafilmistä, kerroksellisuus tuo kuviin syvyyttä ja muodostaa niistä alueen jossa mielikuvituksessani liikun. Alue merkitsee myös niitä rajoja jotka määrittelen itselleni tehdessäni teossarjaa, teknistä säännöstöä, jota omasta halustani noudatan.

Olen tehnyt taidegrafiikkaa v.1980, jolloin menin ensimmäiselle kurssille Jyväskylän grafiikanpajalla. Työskentelyssäni olen käyttänyt aluksi monia perinteisiä syväpainomenetelmiä, sittemmin yhä enemmän valokuvan alueelle siirtyen. Materiaalia teoksiini kuvaan analogisesti laakafilmille kuvaten. Olen luonteeltani keräilijä, tallennan esineitä ja asioita. Rakennan itselleni mentaalisen ympäristön, josta teokseni syntyvät. Vaikutteita työskentelyyni tulee myös elokuvista ja kirjallisuudesta. Usein teokseni liittyvätkin toisiinsa muodostaen sarjoja ja kertomuksia.

Emma Lappalainen:
Työskentelyni lähteenä ovat olleet Kirjanpainaja/lps. Typographus kaarnakuoriaisten kaivertamat jäljet, joita löysin kirjanpainaja isältäni peritystä metsä– ja suoalueelta Pohjois-Karjalasta. Nämä puuhun tallentuneet elämän jäljet ovat avanneet sisääni omalaatuisen alkukielellisen järjestelmän. Ne ovat innoittaneet heränneitä mielleyhtymiä yhdistymään painettuun kieleemme ja toisinaan lukemaan kuvaa rivien välistä. Luonnon viestien seuraaminen ja sen merkkien tulkinnallinen vapaus luo hedelmällisen tilan ihmisen ja luonnon orgaanisesti kasvavalle vuorovaikutukselle.

Työskentelyäni leimaa uusien ilmaisutapojen löytäminen kunkin projektin osan hengen ja sisällön luonteen saavuttamiseksi. Grafiikassa käytän kirjapainon ja jäljentämisen perinteen mukaisia menetelmiä mm. hierrevedoksia, litografiaa ja puupiirrosta. Vanhan kirjoituskoneeni tekstin toteutan kuparietsauksin tai Imagonilta vedostamalla ohuille japaninpapereille koostaen niistä teokseni. Lisäksi työskentelen märkälevy kollodium –tekniikalla tehden alumitypioita sekä lasinegatiiveja, vedostaen näistä syanotypia/kumipainovedoksia.

Työskentelyämme ovat tukeneet Keski-Suomen taidetoimikunta ja Etelä-Karjalan kulttuurirahasto.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 9.3. klo 18-20!

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 2.4. klo 14-16