Matti Tainio

16.11.–9.12.2018

Ei mitään nähtävää

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 15.11. klo 18-20!

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 25.11. klo 15-16.

Ruutukaappaus Matti Tainion videoteoksen algoritmista

Näyttelystä
Ei mitään nähtävää tarjoaa mitäänsanomattomia maisemia ja satunnaisia videoita. Ei suurta estetiikkaa, ei erityistä juonta.

Näyttelyn tavoitteena on herättää kysymyksiä näkemisestä ja katsomisesta. Miten katsoa, kun ei ole mitään nähtävää? Tai kun näkeminen ei riitä ja on vain katsottava?

Olen etsinyt tapoja visualisoida asioita ja hetkiä, joita ei oikeastaan voi nähdä. Pohtinut, miten havainnon rajaaminen ja nimeäminen vaikuttavat nähdyksi tai huomatuksi tulemiseen.

Katsokaa teoksia ja tehkää omat päätelmänne. Nimestä huolimatta näyttelyssä on katsottavaa.

Teoksista
Näyttelyn teokset ovat usean vuoden työn tulos. Materiaalin kerääminen on tapahtunut ennalta määräämieni kaavojen mukaan osana arkeani. Valmiin, nyt näyttelyssä esiteltävän teoksen, itu on ollut olemassa jo työskentelyn alkuvaiheessa, mutta saanut lopullisen muotonsa vasta viime kuukausien aikana. Valmiissa teoksissa vuosien mittaan koottu sisältö kohtaa sitä rajaavan muodon.

Hitaasti etenevä, sarjallinen, pakottavaan kaavaan perustuva työskentely on ankaraa tekijälle. Ensimmäisen osat syntyvät leikinomaisesti, mutta työskentelyn edetessä paine kasvaa. Pelko seuraavan vaiheen epäonnistumisesta on kerta kerralta suurempi. Teoksen valmistuessa tunnen lähinnä helpotusta. Siitä huolimatta päädyn tekemään näin uudestaan.

Tasaukset ja seisaukset
Kesäpäivänseisaus, talvipäivänseisaus, kevätpäiväntasaus ja syyspäiväntasaus ovat vuosittain toistuvia hetkiä, jolloin maapallon asema on käännekohdassa aurinkoa kiertävällä radalla.

Olen kuvannut näitä säännöllisesti toistuvia hetkiä erilaisissa (liikenne)ympäristöissä kolmen vuoden ajan ja jälkikäsittelyssä poistanut kuvista kaiken inhimillisen liikkeen.

Muistikuvia
Vuosina 2015-2017 kuvaamani videot eivät ole muistojani. Ne ovat tulosta itselleni antamastani tehtävästä kuvata jotain joka päivä. Tarkoituksena oli kuvata jotain kiinnostavaa, mutta en onnistunut siinä useinkaan, vaan kuvasin jotain satunnaista. Jälkikäteen videoita katsoessani ne kuitenkin muodostavat muistikuvia tuosta ajasta. Ajatus videoiden esittämisestä satunnaisesti mieleen purskahtavina muistoina syntyi materiaalin karttuessa ja sen sekoittuessa omiin muistoihini.

Matti Tainio työskentelee kuvataiteilijana ja tutkijana
Hänen työskentelynsä on poikkitaiteellista hyödyntäen eri tekniikoita myötäillen kulloisenkin projektin tarpeita. Viime aikoina Tainio on kiinnostunut näkemiseen ja muistamiseen liittyvien ajatusten yhdistämisestä algoritmien avulla käsiteltyihin valokuviin ja ohjelmallisesti luotuihin videoihin.

Tainion teosten sisältö nousee arkipäivän kokemuksista usein liittyen tutkimustyön teemoihin. Tutkimustyön yhteydessä tapahtuva taiteellinen työ keskittyy prosesseihin, jotka auttavat käsittelemään tutkimuksen teemoja kielen rajoitteiden ulkopuolella.

Tällä hetkellä Tainio työskentelee Aalto-yliopiston Pori Urban Platformin tutkijatohtorina. Hänen tutkimuksensa käsittelee esteettistä kokemusta erilaisissa yhteyksissä, mm. esteettisen merkityksiä nykypäivän liikuntakulttuurissa ja pimeän esteettistä kokemusta.