Antti Turkko

19.6. – 13.7.2014

Energeia

(Näyttely)tilaan syntyvä jälkien ja merkintöjen kasauma, ajallinen solmu (installaatio) \ kaikki on käyttökelpoista materiaalia \ materialisoitunut/materiaalinen läsnäolo \ hiili + sekatekniikka \ löydetty materiaali*, akryylimaali ja sekatekniikka kankaalle/melamiinille/MDF:lle \*muovitekstiili/polypropeeni/akryyli/pleksimuovi \ Installaation muodon saava energian, materiaalien, liikkeen ja jälkien kasauma, jonka reunaehtoina toimii tila \ avainsanoja, avainsanoa \ materiaalisuus/materialismi \ tilakokemus (”tilakokemus ajattelun muotona ja ääriviivana”) (tilan artikulointi näyttelynä) \ kolmiulotteinen maalaus \ naftologia (ks. Antti Salminen ja Tere Vadén: Energia ja kokemus – naftologinen essee. Niin & näin 2013) \ Energeia on antiikin filosofian tekninen termi, joka tarkoittaa toiminnallista aktuaalisuutta. Aristoteleeltä peräisin oleva termi viittaa johonkin, joka on ”teossa” tai ”käytössä”, eli aktiivisena. Energeia on aktualisoitumisen toimintaa, joka ei välttämättä ole vielä täyttynyt. Sen voi ymmärtää myös prosessiksi. Energeia on sanan energia alkuperä, mutta sanan merkitys on muuttunut ajan kuluessa niin, ettei sen nykyinen käyttö juurikaan auta alkuperäisen aristoteelisen termin ymmärtämisessä. Aktuaalisuus tarkoittaa olion nykyhetkistä tilaa. Kun potentiaalisuus aktualisoituu, potentiaalisena ”piilossa” ollut mahdollisuus tai ominaisuus tulee olevaksi ja näkyväksi. Puhdasta potentiaalisuutta Aristoteleelle edusti kaikki aine. Kun aine saa muodon, se tulee aktuaaliseksi. \ taide on jossakin tieteellisen tiedon ja myyttisen tai maagisen ajattelun välimaastossa \ Taiteilija koputtelee seiniä \ Inhimillisen ja materiaalisen asettaminen samalle viivalle \ Lopullinen teos ei ole yksin taiteilijan (tietoisen) työskentelyn tulos.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin Huom! keskiviikkona 18.6.2014 klo 18!

Taiteilijatapaaminen on sunnuntaina 13.7.2014 klo 15.