Vuoden 2016 taiteilija Marjatta Holma

20.10.–12.11.2017

”Marjatta Holman maalauksia huomaa lähestyvänsä ainakin kahdesta eri näkökulmasta.

Ensimmäinen on taidehistorian asiallinen lähestymistapa, jossa Holman taiteen ymmärtää jatkavan modernismin korostamaa pelkistämisen ihannetta. Pitää siis jättää pois ja prosessin aikana ottaa pois, kunnes lopulta näkyvissämme on maalaus ilman kuvaa, kuten taiteilija itsekin on ilmaissut perustavan tavoitteensa. Varsin usein Holma on kiteyttänyt kuvattomuuden idean minimalismin käsitteeseen. Pyrkimyksensä hän on rinnastanut aikaamme hallitsevaan, teollistettuun ja viihteellistettyyn kuvallisuuteen sekä värillisyyden kaikkialta pirskahtelevaan näennäisiloitteluun. Yltiöpäinen kuvavirta on kääntänyt hänet vastavirtaan ja etsimään kuvattomuuden ääripistettä.

Toinen lähtee keriytymään aivan päinvastaisesta suunnasta. Kun aikamme ylipursuava visuaalisuus on suistanut myös esteettisen kuvan virtaansa, Holma on alkanut kaiken aivan kuin alusta. Hän on asettunut maalauksen 0-pisteeseen ja tutkii ja tutustuu siihen, millaisista aineksista maalaus saa alkunsa. Niin usein Holman taideteosten äärellä saa tuntemuksen siitä, että pelkästään kankaiden erilaiset ominaisuudet, pohjustus ja maaliaineet sinänsä ovat riittäneet elinvoimaisen maalauksen syntyyn. Tai, kuten taiteilija on huomauttanut, maalaus ilmoittaa tekijälle kylläisyytensä.

Marjatta Holman valinta Turun Taiteilijaseuran vuoden taiteilijaksi sisältää mielestäni vielä kolmannen näkökulman, joka toivon mukaan jopa kumoaa kaksi edellistä. Tietoisena taiteilijan mittavasta ja itsellisestä tuotannosta valinnan kokee myös suosituksena lähestyä näyttelyä kuvista ja niiden sanoituksista vapaana tilana.”

Kuvataidekriitikko Hannu Castrén

Marjatta Holma (s. 1976) valittiin Turun Taiteilijaseuran vuoden 2016 taiteilijaksi. Valinnan tekivät Turun Taiteililjaseuran 92. vuosinäyttelyn juryttäjät Lönnströmin taidemuseoiden johtaja Jenny Nybom ja Wäinö Aaltosen museon kuraattori Piia Oksanen. Galleria Å:ssa nähtävä näyttely on Marjatta Holman palkintonäyttely.

http://www.marjattaholma.com/

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 19. lokakuuta klo 18–20!

Taiteilijatapaaminen on sunnuntaina 12.11. klo 15–16.