Seija Sainio

28.7.–20.8.2017

Nousukausi

Seija Sainio: osa teoksesta Mehuhetki, 2017, sekatekniikka

Näyttelykokonaisuus jatkaa tammikuussa Tampereella ja toukokuussa Helsingissä olleiden näyttelyideni teemaa. Koen urbanisoitumisen alati muuntuvana, monikerroksellisena ja siksi kiehtovana aiheena. Missä tahansa liikummekin, eri mediat syöttävät kaikkien aistiemme ulottuville jatkuvaa informaation, kuvien ja mielikuvien virtaa. Hetkelliset havainnot ympäristöistä joissa liikun sulautuvat yhteen. Ne muokkautuvat mielessäni toiseksi todellisuudeksi, jossa toisinaan portaita laskeutuessani menneisyys nouseekin vastaan.

Olen Lohjalla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Maalaan pääasiassa sekatekniikoilla. Keskeisenä piirteenä ovat kerroksellisuus, kontrastisuus, kokemuksellinen värienkäyttö ja tekniikoiden yhdistäminen kiinnostavien jälkien ja pintojen luomiseksi.

Työskentelyni on prosessimaista ja kuvakieleni on pääosin puoliabsrahoitunutta ekspressiivisen ja tarkan tekemisen yhdistämistä. Maalausjälki näkyy vain osittain tai ei lainkaan. Teokseni rakentuvat kollaasimaisiksi ohuiden maali- ja materiaalikerrosten osittain paljastaessa, osittain peittäessä edellisiä kerroksia.

Teemani ovat jo pitkään olleet lähtöisin monimerkityksellisyydestä, alkaen materiaalien käytöstä aiheen ajallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin kerrostumiin. Nautin kerroksellisesti rakentuvasta lopputuloksesta, tapahtumista maalauksen materiaalisuudessa – tilassa, jossa olen omien ajatusteni kanssa. Osittaisella esittävyydellä haluan tarjota katsojalle pinnan, johon on helppo tarttua ja monikerroksellisuudella yllätyksiä tai keinoja yksilölliseen tulkintaan.

Taiteilijan kotisivut

Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 27.7.2017 klo 18–20! Tervetuloa!

Taiteilijatapaaminen on sunnuntaina 20.8.2017 klo 12-16.