Simo Mantere

30.6.–23.7.2017

Jotain oli tossa

Simo Mantere: Mintunmakuinen, 2017, sekatekniikka kankaalle, 50,5 x 50,5 cm

Taiteellisilla eleillä on erilaisia muotoja, sillä joskus ne liittyvät teosten työstämiseen, toisinaan niiden esittelyyn tai tekijän taiteelliseen ajatteluun. Simo Mantereen (s. 1983) näyttelyssä Galleria Å:ssa katsojalle herää tunne siitä, että jotakin puuttuu. Kyseessä on taiteilijan luoma ripustuksellinen keino, jolla hän sekoittaa katsojan kokemukset teosten äärellä ja yllättää meidät epäjatkuvuuksilla. Mantere käytti keinoa jo Galleria Huudon näyttelyssään tammikuussa 2016. Ripustuksessa tuntuu olevan aukko tai näyttelyssä on jokin tilallisen ratkaisu eikä katsojan ennakko-oletus toteudukaan. Tämä luo jännitystä ja samalla yleisö tulee myös tietoiseksi omien odotuksiensa ja ennakko-oletustensa ja näyttelyn todellisuuden välisistä eroavuuksista.

Simo Mantere toteuttaa maalauksensa perustaen ne oman kehonsa ulottuvuuksiin. Maalaustapahtuma on fyysinen ja ratkaiseva, jos taiteilija haluaa vaihtelua, on hänen pohdittava teostensa mittoja ja ulottuvuuksia. Fyysisyys on meitä kaikkia yhdistävä kokemus, josta emme pääse irti, mutta jota ilman meitä ei myöskään olisi. Maalaustaide ei edusta pelkkää visuaalista maailmaa, jota katselemme ruumiittomina ja yksisilmäisinä, kuten klassinen keskeisperspektiivi vaatii.

Katsoessani Mantereen maalauksia en voi olla aistimatta niiden kerroksellisuutta, joka on rakentunut hiljalleen erilaisten maalaustapahtumien myötä, kun taiteilija on punninnut eleensä ja pohdiskellut jättämiensä jälkien laatua ja olemusta. Mantereen kaltaisen elemaalarin teokset luovat eräänlaisen partituurin katsojalle näkymättömissä olevasta liikeratojen historiasta, jonka mukaan maalaukset ovat saaneet muotonsa. Katsoja näkee lopullisen tuloksen, mutta hän voi aistia kehollisten eleiden historian, vaikka ne ovatkin poissaolevia. Tämä siksi, että kehon liikkeet ja sen tuottamat eleet ovat merkinneet itsensä maalauksen pinnanmuotoihin.

Taiteilija on itse kuvannut työskentelyään seuraavasti: ”Maalausprosessin aikana olen alkanut pohtia muistojen kerrostumia, sitä kuinka osa muistoista on kiinnittynyt kehoon, piiloutunut syvälle alitajuntaan tai poispyyhkiytynyt kokonaan. Taiteellisessa työssäni on kyse oman jäljen jättämisestä maailmaan ja olemassaolon kokemuksesta.” Edellisenkin perillä onkin selvää, että Mantereen maalaukset ovat samalla lailla kehollista historiaa kuin muutkin hänen elämänsä jäljet. Taide ja elämä ovat näin olleen toisiaan heijastelevia pintoja, joiden kuvajaisista katsojakin löytää kaikupintaa omille kehollisille kokemuksilleen.

Helsingissä asuva ja työskentelevä Simo Mantere (s. 1983 Kotkassa) on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2013. Galleria Å:n näyttely on hänen seitsemäs yksityisnäyttelynsä. Hän on Taidemaalariliiton, Etelä-Karjalan taiteilijaseuran ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen. Mantereen teoksia on muun muassa seuraavissa kokoelmissa: Lappeenrannan taidemuseo, Billnäs ruukki Oy, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Saimaan ammattikorkeakoulu, UPM Recearsh Center, Etelä-Karjalan ammattiopisto ja monissa yksityiskokoelmissa.

FT Juha-Heikki Tihinen

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 29.6.2017 klo 18-20!