Jenny Suhonen

7.–30.11.2014

Fresco lähtemisestä

Jenny Suhonen: Fresco lähtemisestä

Jenny Suhonen: Fresco lähtemisestä

Tämä on näyttely kosketuksesta / Tämä on näyttely hiljaisuudesta, pysähtymisestä ja tyhjyydestä.
Tämä on näyttely herkkyydestä / Tämä on näyttely läsnäolosta ja poistumisesta / Tämä on näyttely muistamisesta.
Tässä näyttelyssä on yksi teos tilassa. / Fresco lähtemisestä.

Teoksen sijoittamisella tilaan voi vaikuttaa sekä tilasta että teoksesta saatuun kokemukseen. Näytteilleasettelulla on mahdollista vaikuttaa merkityksen muodostumiseen ja kiinnittää huomio katsomistapahtuman fyysisyyteen.

Tila on tärkeä myös katsojalle.

Katsojan sisällä tapahtuvaa reaktiota voisi verrata esimerkiksi kokemukseen renessanssikappelista, jossa teoksia ei ole sijoiteltu sen mukaan, mistä ne parhaiten näkyvät, vaan missä niiden merkitykset osuvat yksiin arkkitehtuurin ja ikonografian kanssa. Kuvien kautta koettu kokemuskenttä on mahdollista rakentaa ja saattaa katsoja hiljaiseen ja pysähtyneeseen tilaan, missä on mahdollista kohdata oma itsensä.

Katsoja reagoi tunteellisesti taideteokseen.

Taiteesta voi puhua, ja sitä voi analysoida, mutta taiteen aiheuttamat tunteet ovat ennen kaikkea fyysisiä, ja omia. Taiteen keinoilla voi tehdä näkyväksi asioita, joilla muuten ei ole visuaalista muotoa ja joita voi olla vaikea tavoittaa sanojen avulla.

Jenny Suhonen (s. 1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija (Vapaa taidekoulu 2012). Hän toimii sekä taidemaalarina että performanssitaiteilijana. Hän kysyy itseltään muun muassa, mikä on maalaus tai mikä on tarpeeksi. Suhonen käsittelee taiteessaan ihmisyyden eri muotoja ja olemuksia purkaen sitä osiin. Suhonen pyrkii antamaan katsojalle mahdollisuuden kohdata itsensä. Hän haluaa pysäyttää ja antaa aikaa. Suhonen vietti vuoden 2014 alussa 2 kuukautta työskennellen Italiassa. Residenssissä koettu vaikuttaa Galleria Å:n näyttelyssä.

Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 6.11. klo 18–20. Tervetuloa!

Taiteilijatapaaminen on sunnuntaina 30.11. klo 15.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Svenska kulturfonden.

Taiteilijan kotisivut.

Näyttely on osa Suomen Taiteilijaseuran STS150-juhlavuoden ohjelmaa.

FRESCO OM AVGÅNG

Detta är en utställning av kontakt.
Detta är en utställning av tystnaden, tomheten och stagnation.
Detta är en utställning av känslighet.
Detta är en utställning av närvaro och avgång.
Detta är en utställning av minne.

På denna utställning finns ett konstverk på rummet.
Fresco om avgång.

Sättet man ställer upp ett konstverk på ett utrym har en viktig del i skapandet av upplevelsen, av både rummet och konstverket. Jag vill poängtera det fysiska i att se och understryka betraktarens roll i utformningen av verkets betydelse.

Utrymmet är viktigt också för betraktaren.

Reaktionen inom betraktaren skulle kunna jämföras med erfarenheten av en renässans kapell, där konstverken placeras inte på dem mest synliga ställen, utan där deras betydelser sammanfaller med arkitekturen och ikonografin. Det är möjligt att bygga området för upplevelsen och vägleda betraktaren till tystnad och stagnation, där det är möjligt att konfrontera sig själv.

Betraktaren reagerar känslomässigt på konstverk.

De känslor som konst väcker är framförallt fysiska, och ens egna. Konsten kan frambringa saker som vanligtvis saknar en visuell form och kan vara svåra att uppnå med ord.

Jenny Suhonen (f.1978) är en bildkonstnär från Helsingfors (Fria målarskolan 2012). Hon verkar både som bildkonstnär och performancekonstnär. Hon frågar sig själv vad som är målning och vad som är tillräckligt. Suhonen behandlar i sin konst mänsklighetens olika former och väsen genom att dissekera dem. Suhonen försöker ge åskådaren en möjlighet att möta sig själv. Hon vill få åskådaren att stanna upp och ge sig själv tid.

Vernissage på torsdag 6.11. kl 18–20. Välkommen!

Konstnärsträff på söndag 30.11. kl 15.

Utställningen har fått stöd från Taiteen edistämiskeskus och Svenska kulturfonden.

Konstnärens hemsida.

Utställningen är en del av Finska Konstnärsförbundets STS150-jubileumsårs program.