Heli Konttinen

22.04. – 16.05.2010

Hiekkalaatikko teoria: alustavia johtopäätöksiä

Heli Konttinen: Sulouden taakka

Heli Konttinen: Sulouden taakka, 2008
c-print, 90 x 72 cm

Hiekkalaatikko teoria -projekti tutkii ihmisen ontologiaa, eli sitä miksi olemme sellaisia kuin olemme. Projekti koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta, Tavallisten ihmisten tutkimuskeskuksesta sekä siellä tehtyjen tutkimusten tuloksia taiteen keinoin esittelevistä teoksista, jotka tässä näyttelyssä ovat esillä.

Projektin lähtökohtana ovat pohdinnat lastenoikeuksien toteutumisesta ja lasten arvostuksesta kulttuurissamme. Konttinen ajattelee lasten hyvinvoinnin olevan suoraan verrannollinen aikuisten henkiseen hyvinvointiin. Tutkittuaan asiaa hän päätyi valokuvaamaan vastauksia mielenkiintoiseen kysymykseen aikuisten ( ja siis myös lasten) hyvinvoinnin esteistä. Samalla syntyi ajatus tutkijan leikkimisestä ja pyrkimyksestä todistaa väite tieteellisten tutkimusten tapaan. Konttinen valitsi teostensa tyylilajiksi huumorin helpottaakseen ajatustensa osittain raadollisenkin sisällön kohtaamista sekä tuodakseen kuviin myös kevyemmän tason.

Heli Konttinen: Camouflage

Heli Konttinen: Camouflage, 2007
c-print, 120 x 100 cm

Valokuvissa Konttinen on miettinyt muun muassa erilaisten inhimillisten piirteiden kuten epätasa-arvon ja suvaitsemattomuuden syntymisen syitä sekä psykologisen ja evolutiivisen kehityksen luomia paineita. Hänen pyrkimyksenään ei ole ollut vastata kysymyksiin vaan ennemminkin löytää ehdotelmia, joskus oudoltakin vaikuttavan, inhimillisen käyttäytymisen lähtökohdaksi. Konttinen on käyttänyt kuvien pohjana populaaria kuvastoa, kuten maalauksia ja mainoskuvia. Tutunoloisen kuvaston ja lavastettujen valokuvien avulla on mahdollista välittää useita eri tasoja kuvissa käsiteltyjen ilmiöiden luonteesta. Valokuvat eivät muodosta sarjallista jatkumoa, vaan ne ovat ikään kuin välähdyksiä inhimillisen toiminnan laajasta kirjosta.

Heli Konttinen: It's a man's world

Heli Konttinen: It’s a man’s world, 2009
c-print, 85 x 72 cm

Konttinen on työskennellyt projektin parissa vuodesta 2003. Viime kesänä näyttely oli esillä Tampereella, Mältinrannan taidekeskuksessa ja Tavallisten ihmisten tutkimuskeskus Galleria Huudossa, Helsingissä. Tammikuussa se oli Porissa. Sarjasta on ollut aiemmin teoksia esillä yksityisnäyttelyssä Brinkkalan galleriassa, Turussa, vuonna 2004.

Projektia ovat vuosien varrella tukeneet Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Koneen säätiö, Valtion valokuvataidetoimikunta, AVEK, Visek, TOP-Säätiö, Taiteenkeskustoimikunta sekä Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto.

Heli Konttinen (synt. 1967, asuu ja työskentelee Turussa ja Helsingissä) on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisen Korkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2009. Hän on myös valmistunut artenomi valokuvaajaksi Turun taiteen- ja viestinnän oppilaitoksesta 1998. Hän on Muu ry:n jäsen.

Taiteilijatapaaminen Heli Konttisen kanssa torstaina 29.4. klo 17.00 sekä sunnuntaina 9.5. klo 15.00. Tervetuloa!