Juhani Koivumäki

30.03. – 22.04.2012

Rinnakkaistodellisuus

Juhani Koivumäki: Sarjasta Usko (Faith)

Sarjasta Usko (Faith)
2012

Rinnakkaistodellisuus-näyttely esittää tilanteita, joissa yksilö on passiivisesti ottanut vastaan ja omaksunut yhteiskunnan etujen mukaiset päämäärät ja arvot. Näyttely läpivalaisee arvoja, joita kulttuuriteollisuus ja vallalla olevat tahot yksilöille suoltavat. Vallitsevan tiedon aiheuttamat rajoitukset ihmisen tietoisuudelle ja niistä aiheutuvat seuraukset tulevat esitellyiksi.

Näyttelykokonaisuus keskittyy välineellistetyn järjen aiheuttamaan kuiluun suhteessa luontoon sisällämme ja ulkopuolellamme. Rinnakkaistodellisuus-näyttely käsittelee ihmisolennon kuvaa itsestään rinnastaen tämän minäkuvan seuraukset muun luomakunnan olemassaoloon. Taidekontekstissa esille tuotuna ja yhteen asetettuna teokset esittelevät arvomaailmamme seurauksia yksilön valinnanmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Rinnakkaistodellisuus-näyttely on osa kolmen näyttelyn kokonaisuutta (Perisynti, Rinnakkaistodellisuus ja Yli-ihminen), joka läpivalaisee yhteiskunnan ja yksilön välisten eturistiriitojen aiheuttamia ongelmia. Rinnakkaistodellisuus-näyttely keskittyy välineellistetyn elämänkuvan seurauksiin. www.ihmisyys.fi -sivusto esittelee projektia siten, että kaikki kolme näyttelyä ovat samassa paikassa.

Juhani Koivumäki: Usko (Faith)

Usko (Faith)
2012

”Tietoinen”-teos on osa Rinnakkaistodellisuus-kokonaisuutta. Teos on ollut esillä myös itsenäisenä lyhytdokumenttina 2011 vuoden aikana mm. Helsingin lyhytelokuvafestivaaleilla, Cartes Flux Mediataidefestivaaleilla ja Taidehallin Nuoret-näyttelyssä. ”Tietoinen” on valittu Suomen elokuvateattereita kiertävään Kettukilpailu-sarjaan. Teoksessa on yksinkertainen konsepti, jossa noin 14-vuotiailta nuorilta kysytään kaksi kysymystä: ”Mitä susta tulee isona?” ja ”Mitä sen jälkeen?”. Nuoret eivät tienneet kysymyksiä ennalta, mutta vanhempien allekirjoitettu lupa oli silti pakollista osallistumiseen. Elokuvassa on nähtävissä kuinka koulutusjärjestelmä, vanhempien tahto ja massamedian vaikutus säätelevät nuorten mielikuvia tulevaisuudestaan.

Muut Rinnakkaistodellisuus-näyttelyn teokset (”Usko”, ”Alku ja Loppu”, Rinnakkaistodellisuus”) on tarkoitettu keskustelemaan keskenään samassa näyttelytilassa, näin antamaan laajempia näkökulmia ja tunteita välineellistetyn elämänkuvan seurauksista.

Näyttelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Avek ja Majaoja-säätiö.

Tervetuloa!