Työryhmä Kajo: Marianne Lagus, Tuomas Norvio, Ainu Palmu

18.06. – 11.07.2010

Kääntö

Työryhmä Kajo: Kääntö

Työryhmä Kajo: Kääntö
interaktiivinen tilateos

Kääntö on interaktiivinen tilataideteos, joka käsittelee katsomiskokemusta ja katsomisen kohteena olemista. Teos esittää joukon, jota teoksessa vieraileva katsoja muutta liikkeellään. Miltä tuntuu olla osa ihmisjoukkoa verrattuna siihen, että joukko katsoo sinua yksilönä? Entä kun oma liike vaihtaa joukon maisemaksi ja olet yksin?

Katsoja on teoksessa kokija ja se yksilö, jota vasten teoksen esittämä joukko vertautuu. Jokainen katsoja tulee kohtaamaan oman suhteensa joukkoon ja yksinäisyyteen Käännön äärellä.

Me kohtaamme tuttuja tai ainakin tutulla tavalla toimivia ihmisiä päivittäin. Suuret ihmismassat ovat joskus turvallisia mutta varsinkin vieraassa tai itselleen väärässä joukossa oleminen voi olla myös hermostuttava tapahtuma.

Teoksen lähtökohta, joukko ihmisiä  ja siihen vaikuttaminen ja joukon kokeminen, on aiheena lähellä  myös vierauden kokemuksia.

Vaikutelma, että kokija on teoksessa välillä yksin, välillä osana ihmisjoukkoa ja välillä yksilönä joukon tutkailun kohteena, on toteutettu käyttämällä apuna liikesensoreita. Teoksen kokija muuttaa sitä, mitä kuvapinnoissa näkyy ja tilassa kuuluu.

Työryhmä Kajo tutkii teoksissaan tekniikkaa, jossa kuvia upotetaan toisiinsa. Eri kuva-aiheet, joita liikesensorien antaman impulssin mukaan tuodaan valolla esiin ja sammutetaan, on upotettu toisiinsa. Samassa pinnassa on monta kuvaa.

Äänessä pyritään herkillä muutoksilla eläytymään joukossa olemisen  kokemukseen. Äänimaailma muuttuu katsojan liikkeen myötä samalla kun muukin teos. Sama ääni muokkautuu eri tavalla riippuen siitä, miten kuvien joukot näyttäytyvät katsojalle.

Teoksen äänimaailma muodostuu elektronisesti muokatuista, meitä ympäröivistä jokapäiväisistä, äänistä.

Työryhmä Kajo on 2010 perustettu uusi itsenäinen työryhmä, jonka jäsenet ovat teatterialan ammattilaisia. Ryhmän työt käsittelevät aiheita, joiden käsittelytavan kautta kantaaottavuus siirtyy kokijan henkilökohtaiseen kokemukseen. Kääntö työssä on häivähdys maahanmuuttokeskustelua, mutta Kajo ei anna vastauksia tai saarnaa.  Kajo ryhmän aikaisemmassa työssä Kaari oli lähtökohtana kaupungin ja luonnon vuoropuhelu.

Kajon taiteessa dramaturgialla on keskeinen merkitys. Työryhmä Kajon päämääränä on luoda keskustelevia teoksia, joissa luovan valonkäytön ja äänimaailman avulla katsoja ei pelkästään tulkitsemalla teosta luo sitä, vaan konkreettisesti toiminnallaan vaikuttaa siihen, miltä teos näyttää  ja kuulostaa.

Taiteilijatapaaminen Työryhmä Kajon kanssa lauantaina 3.7. klo 15.00.

Tervetuloa!