Kutsunäyttely: Jan-Erik Andersson

SOTA / KRIG / WAR

07.12. – 30.12.2012

Avajaiset 7.12. klo 18–20 / Öppning 7.12. klo 18–20
Taiteilijatapaaminen galleriassa 9.12. klo 13.00 / Möte med konstnären 9.12. klo 13.00

Viimeisen vuosikymmenen ajan Jan-Erik Anderssonin (s. 1954) taiteellinen tuotanto on pääosin keskittynyt julkisiin taideprojekteihin ja arkkitehtuuriin, joka myös johti kuvataiteen tohtorin tutkintoon Kuvataideakatemiassa, aiheena lehdenmuotoisen Life on a Leaf – kokonaistaideteoksen rakentaminen Turun Hirvensaloon. Galleria Å:n intiimimpi galleriatila tarjoaa Anderssonille mahdollisuuden tutkia syvällisemmin lapsuuden ja aikuisuuden rajapintaa, joka on ollut keskeinen konsepti koko Anderssonin yli kolmenkymmenen vuoden taiteilijauran ajan.Tähän näyttelyyn Andersson on valinnut teemoiksi sodan ja aseet, jotka ovat tulleet ajankohtaiseksi Anderssonin kahdeksanvuotiaan pojan kautta. Jo alle kaksivuotiaana Adrian keksi tehdä aseen valkosipulipuristimesta ja kahdesta sushitikusta ja muutama vuosi myöhemmin hän tuotti valtavat määrät sota- ja aseaiheisia piirustuksia. Tämä antoi Anderssonille kimmokkeen etsiä omia samantyyppisiä piirustuksia viidenkymmenen vuoden takaa. Tuloksena on yhteistyönä syntynyt eeppinen piirustus; taistelu pojan ja isän joukkojen välillä.

Vaikka näyttely laittaa pohtimaan, onko sota osa ihmisen luontoa vai tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden synnyttämä asia, näyttelyn varsinainen teema on kuitenkin sukupolvien välinen kommunikaatio. Voimmeko leikin, huolenpidon ja rakkauden kautta mahdollisesti katkaista ”perisynnin” kierteen ja samalla tien, joka vie väkivallan ja aseiden käyttöön? Teokset vievät myös ajatukset siihen mittavaan määrään sota-aiheisia teoksia, joita taidehistoria on täynnä, sekä niihin taiteilijoihin, jotka ovat tehneet projekteja omien lastensa kanssa. Myös Anderssonin aiemmasta tuotannosta löytyy sukupolviteemaa sivuavia teoksia: 1990-luvulla Anderssonin tytär Li maalasi osia installaatioihin ja hänestä tehtiin useita kipsivaluja.

Monien taiteilijoiden haave on löytää lapsuuden spontaani viiva. Andersson on tehnyt matkan omaan lapsuuteensa tietokoneella, piirustuslevyn kautta, seurannut ja jäljitellyt omia lapsuuden piirustusviivoja taideteostulosteen valmistumisprosessissa.

Näyttelyä täydentää maavaluna tehty betoniase, jonka päällä yleisö voi kävellä. Vaikka olisikin parasta, että kaikki aseet maatuisivat pois, olemme aivan päinvastaisen tilanteen ääressä. Parhaillaan kiistellään esimerkiksi Wiki Weapon -projektista eli sellaisten tiedostojen lataamisesta internetiin, joiden avulla voi itse tulostaa edullisen kaupallisen 3D-printterin kautta oman aseen.

Näyttelyssä voi myös tutustua ja halutessa ostaa Maahengen kustantaman 250-sivuisen kirjan Life on a Leaf -taloprojektista. Elämää lehdellä -kirjassa pohditaan taiteen ja arkkitehtuurin suhdetta sekä ornamentiikan tärkeyttä ja esitetään kuvitetun päiväkirjan muodossa 10-vuotista suunnittelu- ja rakennusprosessia.

Jan-Erik Andersson (s. 1954) on vuodesta 1980 tuottanut installaatioita, performansseja, julkisia taideteoksia, interaktiivisia mediateoksia ja arkkitehtuuria. Viime vuosina Andersson on saanut kansainvälistä huomiota arkkitehtuuriin liittyvillä projekteillaan. Yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa suunniteltu lehdenmuotoinen kokonaistaideteos Life on a Leaf -omakotitalo Turussa on huomioitu New York Timesia myöten. Myös Anderssonin yhteistyössä äänitaiteilija Shawn Deckerin kanssa toteuttama sipulinmuotoinen taidesauna Sounding Dome Sauna on kahtena kesänä ollut maamerkkinä Turussa ja näkynyt lukuisissa lehdissä ja TV-ohjelmissa ympäri maailmaa. Aiemmin tänä vuonna Anderssonin leikkimielinen ja värikäs estetiikka joutui ristiriitaan modernistisen kaupunkisuunnittelun kanssa, kun Pehr Kalm Revival -ympäristötaideteoksesta kiisteltiin Turussa. Teos toteutettiin riisuttuna versiona ja on nyt avoin yleisölle.

Under det senaste årtiondet har Jan-Erik Anderssons konstnärliga produktion koncentrerats kring offentliga konstverk och arkitektur, vilket även lett till en doktorsexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors. I den undersöks arkitekturens gränser genom byggandet av det bladformade egnahemshuset Life on a Leaf som ett helhetskonstverk på Hirvensalo i Åbo. Galleri Ås intima utrymme fungerar som en motvikt och ger Andersson en möjlighet att djupare utforska gränsområdet mellan barn- och vuxenvärlden, vilket har varit ett centralt koncept under hela hans konstnärskarriär.

Som tema för denna utställning har Andersson valt krig och vapen. Temat har blivit aktuellt på grund av Anderssons nu åttaåriga son, Adrian. Redan innan han fyllt två år, konstruerade han ett vapen med hjälp av en vitlökspress och en sushi-sticka. Några år senare föddes en mängd teckningar där motivet är våld och krig. Detta gav Andersson anledning att leta fram teckningar, som han själv gjort i samma ålder och vilka även de är fyllda av krigsscener. Som ett resultat föddes ett episkt teckningsprojekt: en kamp mellan faderns och sonens styrkor.

Även om utställningen ger anledning att filosofera ifall kriget är ett resultat av ”den mänskliga naturen” eller ett resultat av de sociala omständigheterna, är utställningens huvudtema dock kommunikationen mellan generationerna. Kan vi genom lek, omhändertagande och kärlek möjligtvis bryta ”arvssynden”
och samtidigt den väg som leder till användandet av våld och vapen? Konstverken för även tankarna till den mängd av krigsmotiv som konsthistorien är fylld av, men även till de konstnärer, som jobbat med relationen till sina barn. Också i Anderssons tidigare produktion hittar man arbeten som berör generationstemat. På 1990-talet målade dottern Li delar av pappans installationer och det gjordes flera gipsavgjutningar av henne.

Många konstnärers dröm är att hitta barndomens spontana uttryck. Andersson har gjort en resa till sin egen barndom via datorn och en ritplatta med vilkas hjälp han följt och kopierat linjerna på sina egna teckningar, som en del av konstverkets tillkomstprocess.

På utställningen finns även att vapen av betong, på vilket publiken kan gå, som är gjort genom att gjuta det i jord. Trots att det vore bäst att alla vapen skulle multna bort, står vi dock inför en totalt motsatt situation. För tillfället debatteras Wiki Weapon projektet, som skulle möjliggöra att man laddar ner filer från internet och kan skriva ut ett eget funktionellt vapen via en kommersiellt tillgänglig 3D-skrivare.

På utställningen kan man även bekanta sig med en 250-sidig bok om Life on a Leaf -husprojektet. I Anderssons bok dryftas förhållandet mellan konst och arkitektur, ornamentikens betydelse, samt visar den 10-åriga planerings- och byggprocessen I form av en illustrerad dagbok. Boken ges ut på finska och engelska. Anderssons doktorsarbete är ursprungligen skrivet på svenska och kan läsas på www.anderssonart.com/leaf

Jan-Erik Andersson (f.1954) har sedan 1980 producerat installationer, performance, offentlig konst, interaktiv mediakonst och arkitektur. Under de senaste åren har Andersson uppmärksammats internationellt med arkitekturprojekt. Helhetskonstverket Life on a Leaf, som är planerat tillsammans med arkitekt Erkki Pitkäranta, har noterats bland annat i New York Times. Även The Sounding Dome Sauna, en lökformig bastu med ett ljudlandskap av Shawn Decker har uppmärksammats i flera TV-program och tidskrifter runt om i världen. Tidigare i år råkade Anderssons färglada och expressiva estetik i konflikt med den modernistiska stadsplaneringen, då miljökonstverket Pehr Kalm Revival debatterades i Åbo. Konstverket utfördes i en nedbantad version och är nu öppet för allmänheten invid Sibeliusmuseet.