Markku Haanpää

08.10. – 30.01.2010

Ajan satoa

Markku Haanpää: Ajan satoa

Markku Haanpää: Ajan satoa, 2010
sekatekniikka

Installaationi ”Ajan varjot” on toteutettu sekatekniikalla. Veistokset ovat saaneet vaikutteita synnyinseutuni Jalasjärven yksittäisistä taloista ja niiden muodostamista kokonaisista kylistä asemakaavoitus- ja haja-asutusalueineen. Kokonaisuus on runsas ja miniatyyrinen kuvaus maisemasta. ”Ajan varjot” installaatio on esillä Galleria Å:ssa ensimmäistä kertaa.

Installaatio kuvaa autioituvaa maaseutua ja käsitystäni omien juurien sekä kodin merkityksestä. Maaseudun asuinrakennusten tyhjeneminen johtuu mm. väestörakenteen ikääntymisestä ja työvoimapoliittisista syistä. Paluumuuttajia ei juurikaan ole, koska työllistyminen on vaikeaa. Uusiorakentamista tapahtuu, mutta enimmäkseen vanhat rakennukset muuttuvat kulisseiksi, jotka häviävät hiljalleen. Jäljelle jäävät muistikuvat rakennuksista ja tarinat niiden asukkaista. Jäljelle jäävät juuret, mennyt aika ja kaipuu jostakin.

Teosteni varjot toimivat viitteenä menneeseen ja muistoihin. Tämän vastapainona toimii teosten ekspressiivinen pintakäsittely, jonka voidaan ajatella kuvaavan perheen sisäisiä suhteita tai kyseisen rakennuksen historiaa. Ihmisellä voi olla elämänsä aikana monta kotia ja asuinpaikkakuntaa. Mielestäni koti (rakennuksena) voi olla asia, joka häipyy, mutta siitä jää muistot ja siinä asumisen aikana tapahtunut kasvu. Kodista jää jäljelle juuret.

Galleria Å:n yläkerrassa oleva teos ”Jyvällä” on alku jollekin uudelle. ”Jyvällä” on noin nelimetrinen kultaiseksi käsitelty ohranjyvä. Teos symboloi jonkin tietyn kauden päättymistä ja toisaalta samaan aikaan uuden kauden alkua. Koen olevani jonkin uuden kynnyksellä ja teokseni liittyy tähän prosessiin. Teos on aikaisemmin ollut esillä Nelimarkka-museossa Alajärvellä.

Tervetuloa!