Paula Puoskari

30.03. – 22.04.2012

Mona Lisa meets Motörhead

Paula Puoskari: Mona Lisa meets MotörheadÖljymaalauksista koostuvan näyttelyn teokset liittyvät rockmusiikkimaailmaan. Teemallisesti näyttely jatkaa Tampereella Galleria Rajatilassa helmikuussa 2012 esillä ollutta kokonaisuuttani ”Rockkukkoja ja feministejä”. Pääosa Galleria Å:n teoksista ei ole ollut aiemmin esillä.

Näyttelyn suurikokoisemmat teokset kuvaavat musiikin energiaa ja sen välittymistä konserttitilanteessa soittajilta/laulajalta yleisölle. Ekspressiiviset maalaukset tallentavat tunnemuistin näkymiä. Pienemmät teokset käsittelevät rockmusiikkimaailman viitekehyksen kautta sukupuoleen ja ikään liittyviä rooliodotuksia ja niillä leikittelyä – feminististä pilkettä unohtamatta. Maalausmissiooni kuuluu myös lokeroinnin kyseenalaistaminen – kuten se, ettei teoksia katsoessa voisi yksiselitteisesti määritellä tekijän sukupuolta, ikää tai elämänkokemusta.

Paula Puoskari: Mona Lisa meets MotörheadTyöhuoneellani on näitä teoksia valmistaessani myös soinut musiikki. Kuulun siis siihen taiteilijajoukkoon, jolle musiikki toimii inspiraation lähteenä. Musiikin kuuntelun myötä huomasin myös helpommin liukuvani sellaiseen täydellisen keskittyneeseen tekemiseen kuin luova prosessi on intensiivisimmillään. Jyrki Siukonen ehdottaa Vasara ja hiljaisuus – teoksessaan (2011), että on olemassa työn tekemiseen sisältyvä mahdollisuus ajatella erillään sanoista. Paradoksaalista kyllä minut juuri musiikki vie tuonne ”hiljaisen” sisäisen puheen ääreen, kielellistä ajattelua edeltävään ajatteluun, joka toimii pikemmin kuvallisesti kuin kielellis-loogisesti. (Minulle Siukosen kirjan nimi siis toimisi myös muodossa ”Maali ja musiikki”.)

Paula Puoskari: Mona Lisa meets MotörheadMaalausteni ja mielimusiikkini kieli on itse asiassa sama – minua viehättää tietty primitiivinen ilmaisu, karheus, alkuvoima, selkäytimestä lähtevä energia, puhdas alkutilainen oleminen. Sen voi ehkä ymmärtää ei-kiellisen logiikan avulla ja se voi tavoittaa jotain suoraa ja aitoa. Ehkä minuakin korventaa romanttinen halu palata kaiken alkulähteille, siihen miten kaikki alkujaan ymmärrettiin ja nähtiin. Teosteni pyrkimyksenä on siis lähestyä ihmisen perusolemusta, jonkinlaista esikielellistä ihmisyyden tilaa, joka voisi olla tunnistettavissa kulttuurista ja elinympäristöstä riippumatta.

Paula Puoskari on helsinkiläinen, vuonna 2008 Vapaasta Taidekoulusta valmistunut kuvataiteilija. Kyseessä on hänen viides yksityisnäyttelynsä – ja ensimmäinen näyttely Turussa.

Valtion kuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä.

Tervetuloa!