Sami Pennanen

03.02. – 26.02.2012

Misadventures in Failure

Sami Pennanen: Untitled

Untitled

Sanonnan mukaan meillä kaikilla on oikeus elää siltojen alla. Tämä omana aikanaan romanttiseksi tarkoitettu ajatus on joutunut taipumaan alkuperäisestä merkityksestään. Tänään ministeritason edustajan suusta tullessaan se kuulostaa lähinnä sosiaalidarwinismilta. Se tuo sillan alle tunteen siitä, että paremmissa piireissä on arvioitu seuraavan suhdannekäänteen synnyttämän arvonnousun tuottavan sivilisaation rikkakasveihin kohdistuvia muutospaineita. Ja arvion toteuduttua pitänee ”ei minun siltani alla” -liike huolta siitä, ettei alkuperäistä kaikkien oikeutta tähän osoitteeseen ole enää kaikille jaossa. Siinä sitten uutta sijaa kodittomuudelleen etsivä jää miettimään, miten saisi matkaansa vannekromisen, mustalla ”roinalla” ääriviivatun, asiantuntemattomille likiabstraktiksi jäävän huoneentaulunsa.

Sami Pennanen: In prison he had the time to have almost all of his tattoos removed

In prison he had the time to have almost all of his tattoos removed

Graffiti elää omituisessa symbioosissa kaupungin infrastruktuurin muutosten kanssa. Hylätystä tai muutoin toimintovapaasta rakennuksesta saadaan valmis purkukohde lainaamalla sitä määräajaksi ns. vapaaseen asumus-/taidekäyttöön. Joutomaalle voidaan perustaa vapaa graffitialue siinä toivossa, että se spontaanisti poikisi graffitivapaita alueita muualle. Oheistamalla laajempiakin marginaalikulttuurin kokonaisuuksia alueelle pyritään niitä ohjaamaan pois oikean (lue liike-) elämän tieltä. Tämän uuden urbaanin puuhamaan toimijoille voidaan sitten antaa muutamien taloussuhdanteiden ja (kateellisen kansanluonteen piikkiin survaistavan) valituskäytännön hidastaman toimilupien byrokratiakierroksen mittainen elinkaari.

Siinäkin ajassa vielä nuori ja innokas marginaali nostaa varmasti alueen profiilin vaihtoehtomedian kautta taloustoimitusten uutispöydille. Kun aika on siten kypsä uuden rakennuskannan synnylle, voidaan välivaiheessa syntynyttä paikalliskulttuuria pitää vielä hetki tekohengityksellä. Raksa-aluetta ympäröimään nouseva suoja-aita voidaan esim. uudellenmäärittää designoiduksi katutaidealustaksi. Siitä onkin sitten enää terminheitto sisäsiisteihin taiteen kaltaisiin valmisteisiin, joilla vastavalmistunutta rakennusrivistöä piristetään viralliseen sävyyn. Vaivihkaa on muutoksen kokenut myös aluella liikkuvien vyölaukkujen sisältö, ensin työkalujen, sitten jokapäiväisten tarve-esineiden viedessä lopulta ironialta kaiken tilan.

· · · · · · · · ·

Sami Pennanen: Will hunt point and retrieve for food

Will hunt point and retrieve for food

Suotuisissa olosuhteissa raha laajentaa valtaansa ympärilleen työntäen tieltä pois kaiken, mitä se ei kykene itsellään mittaamaan. Miten raha eroaa vedestä? No ainakin se valuu alaspäin huomattavasti heikommin.

· · · · · · · · ·

Juuri lukemasi tiedoteteksti ei pyrkinyt kertomaan, mitä näyttelyssäni sinänsä on esillä tai miten siihen pitäisi / 0voisi suhtautua. Mutta kenties se antoi kirjallisen asun osalle niistä ajatuksista, joita sitä kirjoittessa päässäni liikkui. Eli tunnettua kotimaista taidevaikuttajaa siteeraten: ”Tehkää aiheesta vapaasti oma tulkintanne. Kunhan muistatte huolella vaalia perinteen velvoittamaa ja kohteen kiistatta ansaitsemaa vakavuutta, sekä ilmentää syvää kunnioitusta tätä kohtaan.”

Näyttelyn toteuttamista on tukenut Taiteen Keskustoimikunta.

Tervetuloa!

  • Sami Pennanen: Arska goes places
  • Sami Pennanen: Fuck me up, Scotty!
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta
  • Sami Pennanen: Kuva näyttelytilasta