Turun Taidehallissa 21.6.-28.7.

Lisätty 17.6.2019

ISO GALLERIA
Joonas Ahlava / Growing Garden
Growing Garden -näyttely koostuu minimalistisista pintakuvioiduista puuveistoksista ja japanilaistyylisestä kivipuutarhasta. Niissä yhdistyy japanilainen, länsimainen ja skandinaavinen symboliikka.
Teosten pintakuviointi syntyy tietokoneen logiikan ja taiteilijan intuition pohjalta.
Ne muodostuvat yksinkertaisten kuvioiden toistoista ja kerrosten välisestä kanssakäymisestä, joita voi olla teoksesta riippuen muutamasta satoihin. Kyseessä on monimutkaistumisen prosessi, joka kuvastaa ihmisen mielen kehittymistä. Teokset pohjaavat Thought Patterns -teosarjaan, mikä tutki ihmisen oppimisprosessia, kaavoihin kangistumista ja mielen mahdollisia läpimurtoja abtraktin valokuvan keinoin.
Growing Garden -näyttely jatkaa samasta aiheesta tutkien yksilön kasvua ja hänen suhdettaan yhteiskuntaan ja ympäristöön holistisesta näkökulmasta. Yksittäisten puuveistosten voidaan ajatella symboloivan yksilöä ja hänen monimutkaistumistaan ja kasvuaan. Japanilainen kivipuutarha taas muodostaa pinnan aaltoineen kaikkia veistoksia yhdistävän elementin. Teos pyrkii tarkastelemaan yksilön ja yhteisön suhdetta ja näyttämään ne yhtenä kokonaisuutena.
Toisen huoneen t-kirjaimen muotoinen veistos on muodoltaan samantapainen kuin Kansallisgalleriankin kokoelmissa oleva Richard Serran kuuluisa “Blackmun and Brennan” -teos, joka on kunnianosoitus korkeimman oikeuden presidenteille. Tämä viittaus on oma minimalistinen ja hienovarainen tapani ottaa kantaa tämänhetkiseen poliittiiseen myllerrykseen ja egoistiseen käytökseen yksilön tai yhden kansakunnan edun ajamiseen ja holistisen näkökulman inflaatioon.
Molemmat teokset käsittelevät ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan ja lajimme näennäistä kehittymistä. Yhtenä näyttelyn innoittajana on toiminut Mihaly Csikszentmihalyin Kehittyvä Minuus – Visioita kolmannelle vuosituhannelle –kirja.
Lue lisää: https://turuntaidehalli.fi/valokuvakeskus-perin-kesanayttely-21-6-28-7/
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2316319485282685/

PIENI GALLERIA
Sanni Saarinen / Juuret
Juuret on syntynyt kaipuusta löytää paikka, johon kuulua. Ryhdyin kuvaamaan sarjaa vuonna 2015 palattuani Suomeen kymmenen ulkomailla asutun vuoden jälkeen.
Pian paluuni jälkeen syntyi tyttäreni. Perheemme on viettänyt yhä osan vuodesta puolisoni kotimaassa Espanjassa.

Äitiys, paluumuutto ja elämä kahden kulttuurin välillä saivat minut miettimään kodin, kuulumisen, irrallisuuden ja laajemmin identiteetin kysymyksiä. Viime kädessä ne liittyvät kysymyksiin elämän ja olemassaolon merkityksestä: tietääkseni kuka olen, minun on tiedettävä miksi elän. Kuvasin läheisiäni ja paikkoja, joihin koin vaistonvaraista vetoa. Luonto on minulle tärkeä. Luonnon kautta olen yhteydessä paitsi paikkaan myös hiljaisuuteen itsessäni ja universumiin. Luonto asettaa asiat perspektiiviin ja muistuttaa elämän katoavasta luonteesta.

Myöhemmin luin maantieteilijä Yi-Fu Tuanin topofilian käsitteestä (topos on kreikkaa ja tarkoittaa paikkaa, filia taas rakkautta): Tuanin mukaan suhdettamme paikkaan ei määritä fyysinen paikka, vaan tunteet, joita se meissä nostattaa. Tuoksut, aistimukset iholla, äänet ja maut muistuttavat meitä tunteista ja kokemuksista, joita olemme eläneet samankaltaisissa paikoissa vastaavien aistiärsykkeiden ympäröiminä. Saapuessamme paikkaan jo elettyjen kokemusten kaiut soivat meissä. Ymmärsin kuvanneeni omaa topofiliaani. Juurten etsintä ei ole fyysisen paikan etsintää, vaan rakkauden, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnemaisemien jäljittämistä.

Sanni Saarinen (s. 1979) on Turussa asuva valokuvataiteilija ja freelancetoimittaja. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan uskontotiede ja opiskellut valokuvausta Madridissa kansainvälisessä valokuvakoulu Eftissä. Syksyllä 2019 hän aloittaa valokuvataiteen maisteriopinnot Aalto-yliopistossa.

Lue lisää: https://turuntaidehalli.fi/valokuvakeskus-perin-kesanayttely-2-8-25-8/
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2219440784839042/