Turun Taiteilijaseuran kesänäyttely: Kuvajainen – Återspegling

Lisätty 20.5.2016

kuvajainen_kutsu

Paraisten Vanhalla kunnantuvalla nähdään Turun Taiteilijaseuran kesänäyttely Kuvajainen – Återspegling, jonka on kuratoinut yhdistyksen puheenjohtaja Tonja Goldblatt ja toiminnanjohtaja Riina Kotilainen. Näyttelyyn valittiin yhdistyksen jäsenille avoimen teoshaun kautta 15 taiteilijaa: Annika Dahlsten, Markku Haanpää, Saija Hairo, Sini-Meri Hedberg, Marjatta Holma, Jaana Houessou, Tapani Kiippa, Aino Kivisaari, Anna Nummi, Sirja Moberg, Oili Puolitaival, Margarita Rosselló Ramón, Elina Ruohonen, Heli Sammalisto ja Kimmo Ylönen. Näyttelyn teema on kuvajainen, återspegling.

Kunnantuvan ensimmäisessä salissa teokset vievät ajatukset saariston luontoon ja veden heijastuksiin. Kimmo Ylösen Veden päällä -teoksissa yleisö voi nähdä konkreettisia kuvajaisia vedessä. Elina Ruohosen Rakkoleväpotretit puolestaan heijastelevat Saaristomeren tilaa, ihmisen toiminnan suhdetta luontoon.

Kunnantuvan toisessa ja kolmannessa huoneessa keskiöön nousevat kysymykset identiteetistä. Teosten voidaan nähdä kommentoivan identiteetin suhdetta itseen ja toisiin. Esimerkiksi Margarita Rosselló Ramónin herkissä teoksissa taas peilataan ihmisen minuutta arvoituksellisten henkilökuvien kautta. Saija Hairon teoksessa Vertaiskokija kuvastuu ihmisen suhde toisiin, itseä ympäröivään yhteisöön.

Ulkotiloihin kunnantuvan pihalle sijoittuva Sirja Mobergin teoksen Määrittämätön läsnäolo voi nähdä viittaavan ihmisen olemassaoloon suhteessa maailmaan. Teoksen materiaalivalinta heijastelee ympäröivää luontoa toisaalta tehden teoksesta osan ympäristöään ja toisaalta itsensä siitä erottaen. Vanhaa kunnantupaa ympäröivä luonnon vehreys tunkeutuu myös osaksi sisällä olevaa näyttelyä vahvistaen teosten sävyjä.

Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 2.6. klo 18–20. Tervetuloa!

Paraisten Vanha kunnantupa (Fredrikanaukio 1, Parainen) on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10.30–18 sekä lauantaisin klo 12–18.

Turun Taiteilijaseuran vuoden 2016 kesänäyttelyä on tukenut Svenska kulturfonden.

***
Konstnärgillets i Åbo sommarutställning: Kuvajainen – Återspegling

På Gamla Kommunalstugan i Pargas ordnas Konstnärsgillets i Åbo sommarutställning Kuvajainen – Återspegling. Som utställningens kuratorer verkar föreningens ordförande Tonja Goldblatt och verksamhetsledare Riina Kotilainen.

De 15 konstnärer som deltar i utställningen har valts genom en för föreningsmedlemmarna öppen ansökan. Utställningens tema är återspegling. Konstnärerna är Annika Dahlsten, Markku Haanpää, Saija Hairo, Sini-Meri Hedberg, Marjatta Holma, Jaana Houessou, Tapani Kiippa, Aino Kivisaari, Anna Nummi, Sirja Moberg, Oili Puolitaival, Margarita Rosselló Ramón, Elina Ruohonen, Heli Sammalisto och Kimmo Ylönen.

Konstverken i den första salen i kommunalstugan för tankarna till skärgårdens natur och återspeglingar i vattnet. I Kimmo Ylönens verk Veden päällä (På ytan) kan åskådarna se konkreta reflexioner i vatten. Däremot speglar Elina Ruohonens Rakkoleväpotretit (Blåstångsporträtt) Skärgårdshavets tillstånd och förhållandet mellan människans verksamhet och naturen.

I det andra och tredje rummet i kommunalstugan ligger fokus på frågor angående identitet och jaget. Verken kan ses kommentera identitetens förhållande till en själv och andra. Till exempel i Margarita Rosselló Ramóns rörande verk återspeglas människans identitet genom gåtfulla porträtt. I Saija Hairos verk Vertaiskokija (Kamratstöd) speglas däremot människors förhållande till varandra och till kollektivet.

Sirja Mobergs verk Määrittämätön läsnäolo (Odefinierbar närvaro) i uthusen på kommunalstugans gård kan ses kommentera människans tillvaro i förhållande till världen. Valet av material till verket återspeglar den omgivande naturen genom att dels göra verket till en del av miljön, dels avskilja det från den. Den grönskande naturen som omger Gamla Kommunalstugan tränger sig in på utställningen inomhus och stärker verkens nyanser.

Vernissage hålls torsdagen den 2 juni kl. 18-20. Välkommen! Öppettider: tisdag – fredag 10.30 – 18,
lördag 12 – 18.

Konstnärsgillets i Åbo sommarutställning 2016 stöds av Svenska kulturfonden.