Jätehuoltohanke

Työvarusteet saatiin lahjoituksena Suomesta

Työvarusteet saatiin lahjoituksena Suomesta

Kunnallinen jätehuolto toimii Santhiabassa vain satunnaisesti, minkä vuoksi asukkaat ovat joutuneet turvautumaan kyseenalaisiin ratkaisuihin kotitalousjätteidensä hävittämiseksi. Maahan kaivetut roskakuopat ja joutomaille syntyneet laittomat kaatopaikat aiheuttavat ympäristö- ja terveysongelmia, minkä lisäksi ihmisten henkinen hyvinvointi kärsii. Taf taf -hankkeen aikana aloitettu ympäristökasvatus sai santhiabalaiset havahtumaan alueen jäteongelmaan ja pohtimaan sille ratkaisua. Koteihin ja kaduille hankitut roska-astiat eivät kuitenkaan helpottaneet puutteellisen jätehuollon aiheuttamia ongelmia, sillä astioihin kerätyille jätteille ei ollut laillista ja toimivaa loppusijoituspaikkaa. Vuonna 2010 aloitettiin ulkoministeriön rahoittama jätehuoltohanke, joka sisältää jätteiden kuljetuksen kaatopaikalle, kierrätyksen ja ympäristökasvatuksen.

Jäteauto

Santhiabalaiset ottivat uuden roska-auton kiitollisina vastaan

Santhiabalaiset ottivat uuden roska-auton kiitollisina vastaan

Toimivan jätehuoltohankkeen edellytyksenä on jätteiden säännöllinen poiskuljetus, minkä vuoksi alueyhdistykselle päätettiin hankkia oma kuorma-auto. Varat auton hankintaan saatiin ulkoministeriöltä ja kansalaiskeräyksestä. Jätteet kerätään alueelta kaksi kertaa viikossa. Muina aikoina kuorma-autoa käytetään hiekan ja tavaran kuljetukseen, minkä ansiosta hankkeella on mahdollisuus toimia omavaraisesti suomalaisrahoituksen päätyttyä.

Kierrätys

Jätteet kuljetetaan Dakarin kaatopaikalle

Jätteet kuljetetaan Dakarin kaatopaikalle

Hankkeessa kierrätetään paperi- ja metallijätettä. Ekologisten etujen lisäksi kierrätys työllistää paikallisia käsityöläisiä ja helpottaa resurssipulasta kärsivien koulujen työskentelyä, sillä paperinkeräyksestä saatavasta materiaalista valmistetaan paperia koulujen käyttöön.

Ympäristökasvatus

Residenssiläisetkin avustavat jätehankkeessa

Residenssiläisetkin avustavat jätehankkeessa

Erityisesti lapsille kohdistetussa ympäristökasvatuksessa selvitetään, miten jätteenkeräys ja hyvin hoidettu ympäristö vaikuttavat ihmisten arkiseen elämään kuten terveyteen, vesien uima- ja juomakelpoisuuteen tai aavikoitumisen ja tulvien ehkäisyyn.