Katja Raunio & Milla Toukkari

29.6.–22.7.2018

Se on jo toinen kohta

Työpari Milla Toukkari ja Katja Raunio rakentaa Galleria Å:hon tilallisen kollaasin, jossa kuvan ja tekstin välistä kategorista muuria puretaan kivi kiveltä sekoittamalla lukemisen ja katsomisen toimia. Näyttely yhdistelee eri menetelmin työstettyä, tulostettua ja tilallistettua kuvaa ja tekstiä. Materiaaliksi on päätynyt paitsi tekijöiden muistoja, myös nykykulttuurin ja kuvan historian aineistoja. Teoksissa kurotaan umpeen kahden ihmisen ja kahden ilmaisun välimatkaa.

Näyttelyn Se on jo toinen kohta ytimessä on kuvataiteilijan ja kirjailijan teosmuodon saava ystävyys, toisen kohtaaminen. Teokset on luotu vapaana ideoiden ja materiaalin vaihtona, reaktioina toisen tuottamaan aineistoon ja neuvonpitona tiivistyvien teosten äärellä. Lopputuloksesta on usein mahdoton nimetä omaa, kuten kirjoituksen ja kuvan rajaa on mahdoton tarkalleen määrittää.

Se on jo toinen kohta on työparin ensimmäinen yhteisnäyttely.

Katja Raunio on helsinkiläinen kirjailija ja taidehistorioitsija. Hänen esikoisromaaninsa Käy kaikki toteen julkaistiin vuonna 2015, ja sille myönnettiin Kalevi Jäntin palkinto. Kuluvana vuonna Raunio toteuttaa kaksi kuvaa ja tekstiä sekoittavaa yhteisnäyttelyä kuvataiteilijoiden kanssa.

Milla Toukkari on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee painetun kuvan, tekstin ja kollaasin parissa. Toukkari hahmottaa kuvien tekemisen käsitteellisenä kielenä, jonka käännösprosesseihin paneutumalla voi paljastaa kuvan mediafilosofiaa ja täten syventää ymmärrystä todellisuudesta. Hän on yksi helsinkiläisen KELLARIPRESS-taidegrafiikan työhuoneen perustajajäsenistä.