Maija Holma

6.–29.4.2018

Vanitas

Maija Holma: Vanitas (100 milj. €), 2017, hopeagelatiinivedos kierrätyspaperille, 33 x 49 cm

Työskentelyäni on aina johdatellut käsillä olevan materiaalin luonne. Olen viime aikoina käyttänyt materiaaleja, joita on saatavilla paljon, liikaakin. Vanitas-sarjan materiaali on erilaisia kierrätyspapereita, joissa on joko kynällä tai koneellisesti tehtyjä merkkejä. Varsinainen aarre on ollut sekaisin menneen tulostimen tekemä pino A4-arkkeja, joihin tulostui käsittämätöntä älämölöä.

Suhtaudun aineellisten kappaleiden maalliseen vaellukseen lähes uskonnollisella hartaudella. Teen valintoja työssäni ennen kaikkea esteettisin perustein, mutta estetiikkaan kietoutuu myös aineellisen kappaleen historia ja sen vaelluksen nykyinen hetki. Toivoisin kauneuden ilmenevän teoksissani syvyytenä, jossa ei ole kyse ainoastaan aistillisesta mielihyvästä tai lohdusta, vaikka kyllä niistäkin. Materiaalit ja aiheet tarjoavat näkymiä myös suruun ja kosketukseen teollisen maailman lainalaisuuksien kanssa.

Vanitas
Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!
Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta hänen vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla?
Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua.

Saarn. 1. 2– 3, 14

1600-luvun hollantilaiset mestarit halusivat Vanitas-asetelmamaalauksillaan muistuttaa kuolevaisuudesta, elämän lyhyydestä, maallisen rikkauden katoavaisuudesta ja ihmisten tasavertaisuudesta kuoleman edessä.
Minun versioissani Vanitas-aiheesta on pääkallojen ja kuihtuvien kasvien lisäksi käytöstä poistettuja koneita, arkistotarvikkeita ja kirjekuoria edustamassa nykyajan turhuuksia ja vallan symboleita, sekä omia tarpeettomiksi osoittautuneita muistiinpanojani.
Aineksia aineen kiertokulun pohdiskeluun. Kulttuurin ylijäämä, tärkeytensä menettäneet kapineet palaavat esille asiallisessa loistossaan.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin to 5.4.2018 klo 18-20!

Tuomas Hallivuo

6.–29.4.2018

Aina on kevät II

Tuomas Hallivuo: Susi lumessa, 2018, sekatekniikkamaalaus pahville

Näyttelyni koostuu viimeaikaisista maalauksistani. Aiheina niissä ovat sudet, linnut, seinät, sitominen, peittäminen, kasvit ja jotain menneestä. Maalaukset olen tehty paperille, pahville kankaalle ja puulle sekatekniikalla. Ripustan näyttelyni niin että koostan valmiista maalauksista yhtetenäisen koko tilan kattavan teoksen, käyttäen osittain päällekkäisripustusta. Osan teoksista teen vasta galleriassa. Aina on kevät II -näyttely on toinen neljästä vuoden 2018 yksityisnäyttelyistäni. Jokainen näistä näyttelykokonaisuuksista on hieman erilaisia.

Työskentelen pääsääntöisesti Jyväskylän grafiikan pajalla, jossa teen ensisijaisesti syväpainografiikkaa, mutta myös jonkin verran kohopainoteoksia. Viime aikoina olen myös maalannut ja tehnyt veistoksia. Oman taiteeni ja näyttelytoiminnan lisäksi olen toteuttanut muutaman julkisen taideteoksen sekä ollut mukana erilaisissa taideprojekteissa. Toimin myös taidegrafiikan opettajana.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin to 5.4.2018 klo 18-20!