Sallamari Rantala

LOVE MY CAR

7.–30.4.2017

Slowly reading my mantra ”I love my car”. Yes I do…
– Jurgis Bernatonis

Olen jo pitkään pohtinut töideni kautta, millä tavoin rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmiseen. Miten teollisen kulttuurin yksilön käyttäytyminen, kognitio ja sosiaalisuus kehittyy, millaisia kiintymys- ja riippuvuussuhteita ihmisellä syntyy rakennetun ympäristönsä kanssa. Tämän näyttelyni töiden lähtökohtana on psykologi ja persoonallisuustutkimuksen uranuurtajan Liisa Keltikangas-Järvisen tutkimustekstejä sosiaalisuudesta ja sosiaalisista häiriöistä. Olen lainannut pätkiä hänen teksteistään ja muokannut niitä muutamalla sanan lisäyksellä, niin että ihmisten välisen sosiaalisuuden sijaan teksti puhuu ”esinesosiaalisuudesta” ja ”esinenarsismista”. Tein tämän kiusoittelevan tekstin pohjalta lyhytelokuvan, jossa pyrin tarkastelemaan asiaa.

Näyttelyssä on esillä myös tekemääni kudontaa. Olen pohtinut arkeologi Lambros Malafourisin ajatusta laajennetun kognition käsitteestä, jota hän on tutkinut evoluution, biologian, yhteiskuntatieteiden ja fenomenologian kautta. Malafouris esittää tarkennuksen ajatukseen, että ihminen on koko ajan luonnollisesti vastavuoroisessa suhteessa ympäristöönsä. Kasvikuidun tai villan valmistaminen langaksi ja kankaaksi, kankaan käyttöönotto ja näistä aiheutuneet aineelliset muutokset (ruumis saa suojan, teollisten infrastuktuurien rakentaminen) ovat muokanneet ihmisen mieltä ja siten kehittänyt kulttuuria aineellisen maailman tarjoamiin suuntiin. Kudonnan kanssa olen tarkastellut itseni ja esineen yhdessäeloa ja kummankin vaikutusta toisiinsa.

Työvälineitäni ovat video ja ääni, sekä kutominen, veisto ja erilaiset käsityöt, joiden kautta tutkin teollista kulttuuria, sen yksilöä, asioiden monimuotoisuutta ja selittämättömyyttä.

LOVE MY CAR on opinnäytetyöni valmistuessani Turun taideakatemiasta.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 6.4.2017 klo 18–20!

Taiteilijatapaaminen lauantaina 29.4. klo 13–15.

Galleria on suljettu pitkäperjantaina 14.4. ja pääsiäispäivänä 16.4.