Turun Taidehallin avajaispäivän ohjelma

Lisätty 31.1.2019

MAAN OIKEUS
Lauantaina 2.2. klo 12-18

“on luotava kokoontumisen tapoja, jotka monimutkaistavat politiikkaa antamalla tilaa epäröinnille”
(Isabelle Stengers, 2018)

‘Maan oikeus’ avaa Suomen kielessä laajan kirjon mahdollisia merkityksiä, jotka paljastavat kulttuuristen rakenteiden rihmastomaisen juurtuneisuuden materiaaliseen perustaansa. ‘Maa’ ei viittaa vain maa-alaan tai valtioon, vaan myös jalkojemme alla olevaan sekä planeettaamme. Sana horjuttaa erottelua paikallisen ja planetaarisen välillä. Alkuperän, identiteetin ja omistajuuden kertomukset on kirjoitettu sanoin, jotka kieltäytyvät pystyttämästä pitäviä muureja.

Sanaan ‘oikeus’ taas kiteytyy moninaisten oikeuksien lisäksi viite koko oikeuslaitokseen. Yksittäiset oikeudet ovat riippuvaisia lakia lukevasta instituutiosta. Jos maaoikeudet ymmärretään erottamattomina maan oikeuksista, onko mahdollista lukea maan lakia, joka ei olisi vain maahan sovellettua lakia? Miten puhua maan puolesta? Missä ja miten puhua sen kanssa? Miten tämä velvoittaa niitä, jotka vaativat oikeuksia maahan? Oikeudethan ovat aina myös velvollisuuksia.

Turun taidehallin ensimmäisen näyttelyn avajaispäivä kokoaa yhteen joukon taiteilijoita näiden akuuttien ekologisten kysymysten äärelle. Päivän ohjelmassa paneudutaan erilaisiin taiteellisiin lähestymistapoihin ja tietoon, joka kumpuaa monimuotoisista tutkimusprosesseista teosten taustalla. Eri työskentelytapoja ja näkökulmia yhdistää sitoutuminen aikaa vievään havainnointiin, joka huomioi hiljaisuuksia ja varjoja vallitsevan järjestyksen sekä kiihtyvän kiireen keskellä. Tuntemattoman edessä ne eivät tarjoa niinkään ratkaisuja, vaan kiinnittävät huomion haasteiden materiaaliseen ja merkitykselliseen monimutkaisuuteen.

Ohjelman aloittavat kaksi sessiota, joissa osallistujat voivat virittää aistinsa näyttelyssä resonoiville kysymyksille – kuunteluharjoittein Taidehallin ympäristössä ja uppoutuen vuorovaikutukseen ikiaikaisen kasvikumppanimme kanssa.Työpajojen jälkeen esitetään uusia ja vielä työn alla olevia teoksia sekä keskustellaan näiden keskeisistä teemoista. Aiheet kattavat kysymyksiä kaivosteollisuuden ekologisista ja yhteiskunnallisista jäljistä, esimerkkinä Talvivaara, ja ilmastokriisin aiheuttamista muutoksista arktisen alueen ekosysteemissä ja elämän muodoissa aina ei-kenenkään-maan mahdollisuuteen ja mahdottomuuteen lain puitteissa.

Päivä tarjoaa täten todistusaineistoa ja antaa äänen muutoin huomiotalouden tulvaan herkästi hukkuvalle. Samalla se keskittyy erityisesti paikantuneisiin ja moniaistisiin käsittämisen ja kohtaamisen tapoihin, jotka tavoittelevat haltuunoton sijaan vastuunottoa.

OHJELMA

Klo 12 Akustiset yhteismaat – Sonic Commons
Kuuntelukävelyjä Vanhassa Turussa

Kuuntelukävelyllä Simo ja Tuike Alitalo johdattavat osallistujia lähestymään tuttua kaupunkiympäristöä uudella tavalla, kuunnellen ja keskittyen sen äänimaailmaan. Kävely suuntautuu Vanhan Suurtorin ympäristöön ja sen päätteeksi osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan ja pohtia yhdessä kuulemaansa.

Kävely tapahtuu puhumatta ja ilman elektronisia laitteita, kuten puhelimet tai kamerat. Kävelyä edeltää lyhyt opastus yksinkertaisiin kuuntelumenetelmiin. Kävely keskusteluineen kestää kokonaisuudessaan noin 2 tuntia. Johdanto ja loppukeskustelu tapahtuvat Turun taidehallilla suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

Kävelyvarusteiksi riittävät sään mukaiset vaatteet ja jalkineet. Lemmikit eivät voi osallistua, mutta opaskoirat ovat tervetulleita. Toinen Kuulumia-kävely toteutetaan näyttelyn päätöspäivänä su 24.2. klo 14.

Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset etukäteen: kuulumia@gmail.com

Klo 12 Akantupakilla (Lähirohtola)

Taiteilija Mari Keski-Korsu tekee Akantupakilla performatiivisen ja osallistavan rituaalin, jossa tutustutaan siankärsämöön eri tavoin mm. jalkakylvyn ja meditaation kautta. Siankärsämö on yksi vanhimmista rohtokasveista, tuhattaituri, joka tepsii moneen vaivaan. Tästä kertovat myös sen monet eri nimet kuten vaikkapa pellonvanhin, naistenyrtti ja timpurinkukka. Mutta mitä siankärsämö, tuo monen rikkana pitämä voimakasvi, voi merkitä meille nykypäivänä? Miten siankärsämön ääni kuuluisi ihmisyhteisössä?

Session pituus on noin 30 minuuttia. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa, ilmoittautumiset ennakkoon Mari Keski-Korsulle: mari.keskikorsu@gmail.com

Otathan huomioon, että sessio ei sovellu asterikasveille yliherkille (mykerökukkaiset).

Klo 14-18 Keskustelu + videoteokset

Iltapäivän keskustelut seuraavat risteävien ja sekoittuvien vesien virtaa, niin joissa ja viemäreissä kuin puhtauden ja rajojen myyteissä. Keskustelussa ovat mukana useimmat näyttelyn taiteilijoista avaamassa työnsä taustoja ja pohtimassa yhdessä näistä nousevia kysymyksiä.

Keskustelutilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Se järjestetään Taidehallin kolmannen kerroksen juhlatilassa yhteistyössä CAA Contemporary Art Archipelagon kanssa, Koneen säätiön tuella.

Keskustelun lomassa esitetään seuraavat videoteokset:

Arja Renell, Purkuputki ja muita tarinoita Talvivaarasta

Lasse Lecklin, Juomasuo

Kati Roover, Do Rivers Ever End

Saara Ekström, Amnion

IC-98, Näkymä vastarannalta