Turun Taidehallin uudet näyttelyt 2.-25.8.2019

Lisätty 29.7.2019

ISO GALLERIA
Vilma Pimenoff: Images of women – Kuvia naisista

Vilma Pimenoffin ’Images of women – Kuvia naisista’ -näyttely tutkii katsetta, katseen kohteena olemista ja katsetta vallan välineenä.

Asetelmallisissa valokuvateoksissa ja installaatiossa on käytetty materiaalina kuvastoa naistenlehdistä ja mainoksista; hymyileviä kasvoja, kiiltäviä hiuksia, ja lakattuja kynsiä… Leikkaamalla, taittelemalla ja uudelleen valokuvaamalla tätä arkipäiväistä kuvastoa taiteilija työstää samalla myös kollektiivisia mielikuvia kuvan esittämästä aiheesta –naisesta ja hänen monista rooleistaan.

Irrottaessaan kuvan sen alkuperäisestä kontekstista (mainoksesta) Pimenoff haastaa sekä kuvan tekijän aikomukset että myös kuvan kuluttajan, eli katsojan, ajatukset. Kysymys kuuluukin: Kuka rakentaa ja määrittää naisen kuvan? Ja kuka siitä hyötyy?

Sukupuoleen liittyvät valtarakenteet näkyvät visuaalisessa mediassa hienovaraisesti mutta selkeästi tietynlaisten tarinoiden ja roolien kautta. Semiotiikan oppien mukaan ’kuva ei valehtele, mutta se vääristää’ (Barthes). Tämä vääristyminen toteutuu esimerkiksi niin, että kun vain tietyntyyppistä kuvastoa esitetään yleisölle, se vahvistaa tiettyjä ideoita naiseudesta ja siitä, mikä on hyväksyttävää.

Vinksahtaneisuudessaan näyttelyn teokset penäävät uusia vaihtoehtoja vallitseville varsin kapeille rooleille, joita naisille on tarjolla perinteisissä tarinoissa, esimerkiksi elokuvissa ja mainoskuvastossa. Teosten nimet kutsuvat katsojaa kuvittelemaan omanlaisensa uuden tarinan teoksessa esiintyvälle fiktiiviselle hahmolle, joka hymyillen kieltäytyy ottamasta vakavasti naisille perinteisesti varatun ‘nätin’ ja ‘hyvinkäyttäytyvän’ passiivisen (sivu)roolin.

Vilma Pimenoff (synt. 1980) on Helsingissä asuva ja työskentelevä valokuvataiteen maisteri (LCC, University of the Arts London). Hän käyttää työssään usein arkisia esineitä ja populaarikulttuurin kuvastoa, joiden avulla hän tarkastelee erilaisia kulttuurisia tapoja ja merkityksiä sekä niiden muodostumista. Hänen teoksensa käsittelevät usein sitä, miten ymmärrämme ympäröivää maailmaa merkkien ja symbolien kautta. Asettamalla esineet pois oletetusta kontekstista tai muuttamalla niiden kokoa asiat näyttäytyvät erilaisina uudessa valossa. Esittämällä tutut asiat toisella tavalla taiteilija kyseenalaistaa olemassa olevia myyttejä ja stereotypioita, joita vallitseva kuvakulttuuri luo ja vahvistaa.

Vilma Pimenoffin valokuvia on ollut esillä mm. The Photographers’ Galleryssa Lontoossa, Moscow Multimedia Art Museumissa Moskovassa, Circulation(s) valokuvafestivaalilla Centre CentQuatressa Pariisissa ja jättiläismäisinä suurennoksina Pariisin metrossa sekä gallerioissa Ruotsissa, Italiassa, Ranskassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Pimenoff on myös palkittu aikakauslehtikuvaajan Edit-palkinnolla kuvistaan suomalaiseen Image-lehteen.

PIENI GALLERIA
Kaisu Koski: Simulated Patient

Simulated Patient -näyttely koostuu videoteoksista, jotka ovat syntyneet Texasin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan tehtyjen kenttätyömatkojen tuloksena. Lääketieteen opinnoissa käytetään simuloituja potilaita valmistamaan opiskelijoita kohtaamaan oikeita potilaita. Simuloidut potilaat ovat ihmisiä jotka on koulutettu esittämään potilaita erilaisissä skenaarioissa, jotta lääketieteen opiskelijat voivat harjoitella kliinisiä ja vuorovaikutustaitojaan.

Näyttelyn lyhytelokuvat tutkivat standardoinnin ja autenttisuuden välistä jännitettä simuloitujen potilaiden työssä. Heidän pitää yhtäältä pystyä toistamaan sama potilasskenaario aina samalla tavalla, jotta jokainen opiskelija saa samanarvoisen oppimismahdollisuuden, mutta toisaalta pystyä improvisoimaan riippuen opiskelijan käytöksestä. Ideaalitilanteessa potilas-lääkärikohtaaminen on aito ja empaattinen, mutta sillä on myös tarkka rakenne, jossa seurataan kliinisiä protokollia ja muistilistoja. Osana tätä projektia taiteilija-tutkija on saanut koulutuksen simuloidun potilaan työhön ja hän kehittää performatiivisiä keinoja tutkia miltä tuntuu esittää sekä simuloitua potilasta että lääketieteen opiskelijaa.

Kaisu Koski (synt. 1975) on taiteilija-tutkija, joka asuu ja työskentelee Hollannissa. Hän on suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa ja julkaissut taidepohjaista tutkimusta, lääketieteen opetusta ja bioetiikkaa käsitteleviä artikkeleita. Kosken teoksia on ollut esillä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

TURUN KAUPUNKITILASSA
Suvi Nurmi: Ajattelehtija

Ajattelehtija on paikkasidonnainen ääniteos, joka jalkauttaa kokijansa ohjatulle kävelykierrokselle Aurajoen rantoja pitkin. Teos ammentaa kaupunkiympäristön kummallisista yksityiskohdista, jotka usein jäävät meiltä huomaamatta, sekä niihin liittyvistä aistimuksista, jotka kuulijan on mahdollista kokea paikan päällä.
Tarkoituksena on tehdä näkyväksi se muistoista kumpuava assosiaatioketju, jonka yksittäinen tuntoaistimus tai mitättömältä tuntuva näköhavainto voi ihmismielessä laukaista. Edetessään ääniteos johdattaa kuulijan uppoutumaan myös omaan mieleensä erilaisten kehotusten ja kysymysten kautta.

Taidehalli toimii teoksen tukikohtana, jossa jaetaan mp3-soittimia ja karttoja panttia vastaan. Kutakin karttaan merkittyä kohdetta vastaa soittimessa yksi ääniraita, joka on tarkoitus kuunnella kyseisen paikan kohdalla. Kuuntelija voi liikkua pisteeltä toiselle omaan tahtiinsa ja haluamallaan tavalla. Numeroinnista huolimatta kohteet voi halutessaan käydä kokemassa missä tahansa järjestyksessä. Reitin kokonaispituus on noin neljä kilometriä.
Esseehenkinen kaupunkitaideteos toimii ylistyslauluna pysähtymiselle, ympäristön herkälle tarkkailulle sekä omien tuntemusten ja muistojen vaalimiselle.

Suvi Nurmi on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee sanojen keinoin. Hänen teoksensa ovat paikkasidonnaisia teksti-installaatioita, tekstilähtöisiä ääniteoksia tai yhteisöllisiä runotyöpajoja, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa tilan ja sen käyttäjien kanssa, useimmiten osaksi julkista tilaa.
Nurmi valmistui maisteriksi Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen koulutusohjelmasta keväällä 2011. Itsenäisen taiteellisen työnsä ohella hän viimeistelee tällä hetkellä opintojaan kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistolla.

Ääniäyttelijät: Matilda Ahlsten ja Rebecca Clamp
Graafinen suunnittelu: Heli Konttinen
Käännös englanniksi: Ree Melanen