Hyvä koulu -hanke

Turun Taiteilijaseuran neljännessä ulkoasiainministeriön rahoittamassa hankkeessa tehtiin yhteistyötä santhiabalaisten koulujen kanssa.

Lapset Kalevala-kerhossa

Vuonna 2013 Hyvä Koulu -hankkeeseen palkattu muusikko/lastenohjaaja Doudou Sow kiersi lähiön kouluja opettamassa alakouluikäisille lapsille kuvataidetta, musiikkia ja esittäviä taiteita.

Senegalin valtion tavoitteena on antaa kaikille lapsille taideaineiden opetusta. Varojen puutteen vuoksi opetus toteutuu kuitenkin vain varakkaissa yksityiskouluissa. Se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja estää heidän yhtäläisen kehityksensä.

Hyvä Koulu -hankkeessa Santhiaban alakouluikäiset lapset saivat taideopetusta, joka sisälsi kuvataidetta, musiikkia ja esittäviä taiteita. Opettajana toimi muusikko/lastenohjaaja, joka on jo vuosia vetänyt Taf taf -hankkeen luovantoiminnan kerhoa. Työskentely yhdessä eri alojen suomalaisten residenssitaiteilijoiden kanssa on antanut hänelle valmiudet opettaa monipuolisesti eri taideaineita. Sow teki yhteistyötä suomalaisten kanssa, sillä residenssitaiteilijat tekivät omia projektejaan osana Hyvä Koulu-hanketta.

Muusikko/lastenohjaaja Doudou Sow

Hankkeen toisena painopistealueena oli osallistavien ja aktiivisten opetusmetodien tunnetuksi tekeminen. Senegalin lainsäädäntö kieltää fyysisen kurituksen kouluissa, mutta opetus perustuu edelleen useimmiten pelkoon. Hankkeen toisena tavoitteena olikin päästä eroon kurituksesta tutustuttamalla opettajat taidekasvatuksen yhteydessä nykyaikaisiin kannustukseen ja itsenäiseen ajatteluun perustuviin opetusmenetelmiin, joita voidaan soveltaa kaikkeen opetukseen.

Taf taf -projekti on koordinoinut aiemmin kirjasto- ja lukutaitohanketta sekä jätehuoltohanketta. Lisäksi Taf taf -hanke ylläpiti residenssiä Dakarissa. Residenssin toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Lue residenssiläisten kokemuksia täältä.