Taf taf -projekti Senegalissa

Kaivon valmistumisjuhlat

Kaivon valmistumisjuhlat

Taf taf -hankekokonaisuus koostui neljästä rinnakkaisesta ja toisiinsa kytketystä osa-alueesta. Vuonna 2004 alkaneen yhteisöhankkeen tueksi kehitettiin vuonna 2006 monialainen residenssi ja vuonna 2007 kirjasto- ja lukutaitohanke yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Kirjasto- ja lukutaitohanketta seurasi vuonna 2010 aloitettu jätehuoltohanke. Vuonna 2013 toteutui Hyvä Koulu -hanke, joka vei taideopetusta santhiabalaisiin kouluihin.

Yhteisöhanke toteutti kaupunkiolosuhteissa vanhaa afrikkalaista yhteisvastuullista kyläyhteisömallia. Kaupungeissa asuvat senegalilaiset elävät kahden kulttuurin välimaastossa. Eurooppalaisten mukanaan tuoma kaupunkimalli, jossa vastuu infrastruktuurista on julkishallinnolla, ei ole toiminut Senegalissa siirtomaahallintokauden päätyttyä. Kun yhteisön perinteinen omatoimisuus ja vastuu yhteisten asioiden hoidosta on hiipunut, ei infrastruktuurista huolehdi mikään taho.

Ikkunaluukut maalattiin uusiksi

Ikkunaluukut maalattiin uusiksi

Korttelikohtaisessa Taf taf -projektissa toimittiin kyläyhteisön tavoin ja kannettiin yhdessä vastuu muun muassa kaivojen huollosta, katujen siivouksesta, toimivammasta jätehuollosta ja puiden istutuksesta. Yksi toimiva kortteli kannusti esimerkillään myös lähialueita. Koska hankkeessa painotettiin talkootyön merkitystä, pystyivät asukkaat järjestämään pienellä satsauksella samanlaista toimintaa myös ilman ulkoapäin tulevaa rahoitusta.

Suñu Kër -keskus

Taf taf -kokonaisuus rakentui yhteisöhankkeen ja sen toimitilaksi perustetun Suñu Kër -toimintakeskuksen ympärille. Työväenopiston, kulttuurikeskuksen ja perinteisen seurantalon yhdistelmänä toimineessa Suñu Kër -keskuksessa järjestettiin kursseja (lukutaito, metallityöt, kirjonta, batiikkivärjäys), harrastuspiirejä (käsityöt, tanssi), kulttuuritapahtumia (konsertit, elokuvat, teatteri) ja lapsille suunnattua toimintaa (lastenoikeuksien klubi ja luovantoiminnan eri muodot). Ohjaajina toimivat paikalliset nuoret avustajinaan suomalaiset residenssiläiset, jotka myös asuivat samassa rakennuksessa.

  • Karusellin ensimmäiset kierrokset
  • Seinämosaiikin materiaali löytyi kadulta
  • Kouluun hitsataan pulpetteja
  • Makuunurkka yläkerran vierastiloissa
  • Lasten mielenosoitus puhtaan ympäristön puolesta
  • Vappukonsertti Sunu Kër -keskuksessa
  • Lahjoituksena saadut nappulatossut ovat suuria aarteita
  • Arkkitehti työssä
  • Lahjoitusvaroin rakennetussa kaivossa on Senegalin lipun värit